Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Nyhetsarkiv

Tildelingsoversikt 2021

Fysiofondet har i 2021 tildelt i overkant av 40 millioner kroner til fysioterapeuters etter-og videreutdanning, forskning og fagutvikling. I beløpet inngår den årlige andel på mer enn 13 millioner kroner  til organisasjonenes etterutdanningsvirksomhet som besluttet gjennom rammetildelingen i 2020.

Vi ønsker lykke til med prosjektene!

les mer

Sluttevaluering av FYSIOPRIM-satsingen 2010-2020

På oppdrag fra Fysiofondet har NIFU gjennomført en evaluering av FYSIOPRIMs 10 år lange programperiode (2010-2020).

les mer

Søknadsfristen for utlysninger med frist 15.september kl. 14.00 er ute

Det er kommet inn 110 søknader om utdanningsstipend og 8 søknader om stipend til veiledet praksis.

les mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13