Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Nyhetsarkiv

Tildelingsoversikt 2021

Fysiofondet har i 2021 tildelt i overkant av 40 millioner kroner til fysioterapeuters etter-og videreutdanning, forskning og fagutvikling. I beløpet inngår den årlige andel på mer enn 13 millioner kroner  til organisasjonenes etterutdanningsvirksomhet som besluttet gjennom rammetildelingen i 2020.

Vi ønsker lykke til med prosjektene!

les mer

Sluttevaluering av FYSIOPRIM-satsingen 2010-2020

På oppdrag fra Fysiofondet har NIFU gjennomført en evaluering av FYSIOPRIMs 10 år lange programperiode (2010-2020).

les mer

Søknadsfristen for utlysninger med frist 15.september kl. 14.00 er ute

Det er kommet inn 110 søknader om utdanningsstipend og 8 søknader om stipend til veiledet praksis.

les mer

Utlysninger med søknadsfrist 1. og 15. september er nå åpnet

Søk om midler til videreutdanning, forskning, artikkelskriving og kvalitetssikring.

les mer

Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi (ph.d. og postdoktor)

Nytt av året er krav om at protokollen skal skrives på engelsk.

les mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13