Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Nyhetsarkiv

Tildelingsoversikt 2019

Mer enn 38 mill kr til fysioterapeuters etter- og videreutdanning i 2019

les mer

Utdanningsstipend 2. halvår 2019

Et rekordhøyt antall søknader

les mer

Svar på høstens søknader

Svar på høstens søknader er sendt ut. 

les mer

Rapport om Fysiofondets rammefinansiering av etterutdanningsvirksomhet

Oslo Economics har på oppdrag fra Fysiofondet vurdert forvaltningen av ordningen

les mer

Midler til arrangement som styrker kunnskapsbasert etterutdanning for fysioterapeuter 2020

les mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9