Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Nyhetsarkiv

Reisestipend 3. kvartal 2019

Det er tildelt reisestipend med til sammen kr 748 286 til 106 søkere.

les mer

Fysiofondet har mottatt 35 søknader til fristen 1. september 2019

Det ble søkt om til sammen i overkant av 80 millioner kroner. 

les mer

Tildelinger første halvår 2019

I første halvår 2019 tildelte Fysiofondet mer enn 6 millioner kroner i stipend.

les mer

Fysiofondet med poster på WCPT

Fysiofondet presenterte historien sin på WCPT i Geneve 2019

les mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10