Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Nyhetsarkiv

Fysiofondet har mottatt 35 søknader til fristen 1. september 2019

Det ble søkt om til sammen i overkant av 80 millioner kroner. 

les mer

Fysiofondet med poster på WCPT

Fysiofondet presenterte historien sin på WCPT i Geneve 2019

les mer

Fysiofondet - Stø kurs i takt med tiden

Les rapporten om Fysiofondets mål, tiltak og resultater fra 1975-2019.

les mer

Fysiofondet er på Facebook

Fysiofondet har opprettet en Facebook side. 

les mer

Fysiofondet på WCPT

Fysiofondet skal presenteres på WCPT kongressen i mai 2019.

les mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13