Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Om Fysiofondet

Personvernerklæring

Fond til etter og videreutdanning av fysioterapeuter (Fysiofondet) tar personvern på alvor og behandler personopplysninger i henhold til gjeldende lovverk.

les mer

Årsrapport og årsregnskap

Fondsstyrets årsrapport med årsregnskap for 2020 viser at til tross for pandemien er det stor faglig aktivitet blant fysioterapeuter. 

les mer

Vedtekter

les mer

Fondsstyret

Fondsstyrets funksjontid er tre år og består av  

- ett medlem med personlig varamedlem oppnevnt av Helsedirektoratet.
- fire medlemmer og to varamedlemmer i rekkefølge valgt av Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) sitt landsmøte.
- ett medlem med personlig varamedlem oppnevnt av Norsk Manuellterapeutforening
- ett medlem med personlig varamedlem oppnevnt av Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund.

les mer

Strategisk plan

Styret for Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter utarbeider strategiske planer for styreperioden.

les mer

Habilitet og tillit

les mer
1 2