Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Om Fysiofondet

Personvernerklæring

Fond til etter og videreutdanning av fysioterapeuter (Fysiofondet) tar personvern på alvor og behandler personopplysninger i henhold til gjeldende lovverk.

les mer

Årsrapport og årsregnskap

Fysiofondets årsrapport med årsregnskap for 2021 er sendt til Helse- og omsorgsdepartementet for godkjenning.

les mer

Vedtekter

les mer

Fondsstyret

Fondsstyrets funksjontid er tre år og består av  

- ett medlem med personlig varamedlem oppnevnt av Helsedirektoratet.
- fire medlemmer og to varamedlemmer i rekkefølge valgt av Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) sitt landsmøte.
- ett medlem med personlig varamedlem oppnevnt av Norsk Manuellterapeutforening
- ett medlem med personlig varamedlem oppnevnt av Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund.

les mer

Strategisk plan

Styret for Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter utarbeider strategiske planer for styreperioden.

les mer

Habilitet og tillit

les mer
1 2