Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Årsrapport og årsregnskap

12. april 2021

Fysiofondets årsrapport med årsregnskap for 2021 er sendt til Helse- og omsorgsdepartementet for godkjenning.

Det er tildelt mer enn 44 millioner kroner til fysioterapeuters etter- og videreutdanning, kunnskapsutvikling og -overføring.

For flere detaljer om Fysiofondets virksomhet i 2021, se rapport med regnskap til høyre på siden.