Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Årsrapport og årsregnskap

1. juni 2020

Fysiofondet innvilget i 2019 stipend for mer enn 40 millioner kroner.

Midlene er tildelt innenfor 10 ulike tildelingskategorier, på bakgrunn av 996 mottatte søknader.

For flere detaljer om Fysiofondets virksomhet, se vedlegget til høyre.