Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Årsrapport og årsregnskap

12. april 2021

Fondsstyrets årsrapport med årsregnskap for 2020 viser at til tross for pandemien er det stor faglig aktivitet blant fysioterapeuter. 

Fysiofondet tildelte i underkant av 35,5 millioner kroner til fysioterapeuters etter- og videreutdanning, forskning og fagutvikling. Årsregnskapet er sendt til Helse- og omsorgsdepartementet for godkjenning.

For flere detaljer om fondets virksomhet, se rapport med regnskap til høyre på siden.