Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Årsrapport og årsregnskap

4. april 2019

Fysiofondet innvilget i 2018 stipend for mer enn 39 millioner kroner.

Midlene er tildelt innenfor 10 ulike tildelingskategorier, på bakgrunn av 834 mottatte søknader.

For flere detaljer om Fysiofondets virksomhet, se vedlegget til høyre.