Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Administrasjon

1. mars 2020

Fysiofondets daglige drift ivaretas av et sekretariat.

Daglig leder Eline Rygh

Seniorrådgiver Mette Wegener Boesen

Konsulent Elisabeth Hangaard Nesseth, permisjon

Konsulent Celine Kristiansen