Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Fondsstyret

29. januar 2020

Fondsstyrets funksjontid er tre år og består av  

- ett medlem med personlig varamedlem oppnevnt av Helsedirektoratet.
- fire medlemmer og to varamedlemmer i rekkefølge valgt av Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) sitt landsmøte.
- ett medlem med personlig varamedlem oppnevnt av Norsk Manuellterapeutforening
- ett medlem med personlig varamedlem oppnevnt av Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund.

Fondsstyret 2020-2022

Styremedlemmer

Eilin Ekeland (leder)
415 59 030
eilin.ekeland@drammen.kommune.no

Inger-Lise Aamot Aksetøy (nestleder)
992 58 333 
inger-lise.aksetoy@ntnu.no

Irma Brandeggen Blaker
913 22 388
iblaker@lyse.net

Marianne Aars
934 12 066
marars@oslomet.no

Hanne Brudal
970 70 084
hanne.brudal@lyse.net

Trude Andersen
970 63 366
trude@fokus-klinikk.no                                                           

Hilde Lurås
924 17 512
hilde.luras@ahus.no

                                                                 

Varamedlemmer:

Helga Kristin Kaale
472 53 831
hkk@hvl.no                 

Kine Tveten
90570084
kine.tveten@gmail.com

Gro Greftegreff (1.1.2020-9.3.2022)
908 69 155
grogreftegreff@hotmail.no

Marie Pettersen (9.3-2022-31.12.2022)
464 21 653
marie.hp96@hotmail.com

Caroline Hodt Billington
922 43 001
caroline.hodt-billington@helsedir.no

Jan Birger Løken                             
907 59 549
jan.birger@lokenadvokat.no