Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Fysiofondets historie

14. mai 2019

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter er hjemlet i lov om folketrygd av 17. juni 1966.

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) forhandlet frem et fond som gir fysioterapeuter mulighet til å bruke midler til fellesformål i form av kunnskapsutvikling og kompetanseheving.

Her finner du fire dokumenter om Fysiofondets historie