Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Grafisk profil

28. mai 2014

Kreditering av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

For presentasjoner og publikasjoner knyttet til prosjekter som finansieres av Fysiofondet skal det klart fremgå at prosjektet er støttet av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter (The Norwegian Fund for Post-Graduate Training in Physiotherapy). Dette omfatter også alt av foredrag, omtale av prosjektet i interne og eksterne tidsskrifter, i intervjusammenheng, på nettsider og på produkter som utarbeides som følge av tildelingen.

Logo kan lastes til høyre på siden.