Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Kontakt oss

20. mars 2019

Ta gjerne kontakt med Fysiofondets sekretariat

Telefon  22 93 30 90

E-postadresse  post@fysiofondet.no

Postadresse: Postboks 147 Sentrum, 0102 Oslo

Besøksadresse: Kirkegata 15, 0153 Oslo