Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Personvernerklæring

26. juni 2018

Fond til etter og videreutdanning av fysioterapeuter (Fysiofondet) tar personvern på alvor og behandler personopplysninger i henhold til gjeldende lovverk.