Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Strategisk plan

5. mai 2020

Styret for Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter utarbeider strategiske planer for styreperioden.

Mål og strategi for tildeling

Fysiofondet bidrar til at fysioterapeuter har oppdatert, relevant og riktig kompetanse for samfunnets behov.

Etter- og videreutdanning er grunnleggende for utvikling av fysioterapeuters kompetanse og forskning og fagutvikling. Samtidig er forskning, forskningskunnskap og kompetanse avgjørende for kunnskapsbasert etter- og videreutdanning.

Fysiofondets strategi for å nå målene er derfor å utlyse og tildele midler innenfor de tre hovedområdene etterutdanning, videreutdanning og forskning. Utlysningenes målgrupper er fysioterapeuter individuelt og institusjoner der fysioterapeuter er tilknyttet. Fysiofondet søker å stimulere til samarbeid på tvers av miljø.

Hele strategisk plan for perioden 2020-2022 kan lastes ned til høyre på denne siden.