Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Om Fysiofondet

Fagkomite

Fysiofondet har opprettet tre fagkomiteer for vurdering av søknader.

les mer

Grafisk profil

Kreditering av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

les mer

Administrasjon

Fysiofondets daglige drift ivaretas av et sekretariat.

les mer

Fysiofondets historie

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter er hjemlet i lov om folketrygd av 17. juni 1966.

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) forhandlet frem et fond som gir fysioterapeuter mulighet til å bruke midler til fellesformål i form av kunnskapsutvikling og kompetanseheving.

Her finner du fire dokumenter om Fysiofondets historie

les mer

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med Fysiofondets sekretariat

les mer
1 2