Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Etterutdanningsvirksomhet

2. desember 2020

Fysiofondet har i 2021 tildelt kr 4 000 000 til Etterutdanningsvirksomhet innen psykisk helse til NFF. I tillegg til tilsagnet i 2021 løper også rammetildelingene for perioden 2021-2023 til NFF, NMF og PFF på i alt 35,8 millioner kroner. Rammetildelingen regnskapsføres med et årlig beløp.
Tildelingen på kr 1 366 500 til NFF til prosjektlederstilling og drift til planlegging av nasjonal fysioterapikongress i 2022 er også fortsatt aktivt.