Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Etterutdanningsvirksomhet

11. desember 2019

I tillegg til den årlige andel av rammefinansieringen tildelte Fysiofondet i 2019 inntil kr 200 00 til fagorganisasjonenes etterutdanningsvirksomhet.