Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

FYSIOPRIM

12. oktober 2015

FYSIOPRIM videreføres i fem nye år.

Fondsstyrets unike satsning på primærhelsetjenesten gjennom forskningsprogrammet FYSIOPRIM har oppnådd gode resultater i første femårsperiode.

I tillegg er det satt i gang nye, innovative prosjekter som det er viktig å føre videre og som er svært aktuelle i forhold til den nasjonale strategien HelseOmsorg21.
Dette underbygges av eksterne evalueringer gjennomført av Nifu(2013) og Sintef (2014).

Fondsstyret vedtok derfor å invitere FYSIOPRIM til å søke om støtte til videreføring av arbeidet knyttet til de to hovedaksene: 1. Database og klinisk verktøy og 2. Modeller for samhandling om forskning i primærhelsetjenesten.

Søknaden er vurdert av eksterne fagfeller, og  Fondsstyret vedtok å støtte en videreføring av FYSIOPRIM med en ramme på inntil 27 millioner kroner over en periode på nye fem år.

Forskningsprogrammet er et samarbeid med Universitetet i Oslo, NTNU og Trondheim kommune.

Nå er kontrakten signert og FYSIOPRIM 2 startet opp 1. juli 2015. Les mer om FYSIOPRIM her

Fondsstyret er stolte over hva satsningen på primærhelsetjenesten har ført til, og ser med forventning frem mot fortsettelsen.