Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi (ph.d. og postdoktor)

2. desember 2020

I 2021 har Fysiofondet tildelt mer enn 12 millioner kroner til Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi.

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.