Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi

11. desember 2019

I 2019 har Fysiofondet tildelt mer enn 14 millioner kroner til Miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi.

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.