Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Oversikt over fysioterapeuter med doktorgrad

18. desember 2019

Doktorgradsoversikten er oppdatert pr. desember 2019.

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter har gjennom sin mer enn 40 år lange historie bidratt til at mange fysioterapeuter har oppnådd en doktorgrad. Omkring 1/3 av doktorgradene er helt eller delvis finansiert av Fysiofondet.

For å dokumentere og synliggjøre fysioterapeuter med kompetanse på doktorgradsnivå, har Fysiofondet laget en oversikt over disse. Oversikten ligger på nettsiden vår, både i kronologisk og alfabetisk rekkefølge. 

Oversikten er utarbeidet på bakgrunn av det Fysiofondet er kjent med, og er derfor ikke helt komplett. Vi bestreber oss på å gjøre listen så komplett som mulig, og setter stor pris på å motta informasjon om det er noen som savnes på oversikten og nye disputaser.