Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Oversikt over fysioterapeuter med doktorgrad

29. juni 2021

218 fysioterapeuter med doktorgrad i Norge!

Så langt i 2021 har vi kjennskap til seks nye fysioterapeuter som har disputert, hvorav fire er fondsfinansierte.

Doktorgradsoversikten er oppdatert pr. 15.juni 2021.

Det er av stor betydning for etter- og videreutdanning av fysioterapeuter at det innen de ulike fagområdene finnes fysioterapeuter med forskerkompetanse. Disse er viktige for å videreformidle oppdatert faglig viten til studentene gjennom undervisning.

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter har gjennom sin mer enn 40 år lange historie bidratt til at mange fysioterapeuter har oppnådd en doktorgrad. Omkring 1/3 av doktorgradene er helt eller delvis finansiert av Fysiofondet.

For å dokumentere og synliggjøre fysioterapeuter med kompetanse på doktorgradsnivå, har Fysiofondet laget en oversikt over disse. Oversikten kan lastes ned til høyre på siden, i både kronologisk og alfabetisk rekkefølge. 

Oversikten er utarbeidet på bakgrunn av det Fysiofondet er kjent med, og er derfor ikke komplett. Vi bestreber oss på å gjøre listen så god som mulig, og setter stor pris på å motta informasjon om nye disputaser og andre som mangler.