Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Reisestipend

11. desember 2019

Fysiofondet har i 2019 tildelt over 3,8 millioner kroner i reisestipend til 646 søkere.

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.