Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Reisestipend

15. desember 2020

Fysiofondet har i 2020 tildelt i overkant av en million kroner i reisestipend til 232 søkere.

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.