Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Reisestipend

29. juni 2021

Fysiofondet har pr. 30.juni 2021 tildelt i overkant av 50 000 kroner i reisestipend til 13 søkere.

Dette er usedvanlig lave tall som skyldes redusert kurs- og reisevirksomhet som følge av pandemien.

Oversikt over tildelinger fra 2014 til i dag kan lastes ned fra lenken til høyre.