Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Reisestipend

29. juni 2021

Fysiofondet har i 2021 tildelt i overkant av 609.000 kroner i reisestipend til 129 søkere.

Dette er usedvanlig lave tall som skyldes redusert kurs- og reisevirksomhet som følge av pandemien.

Oversikt over tildelinger fra 2016 til i dag kan lastes ned fra lenken til høyre.