Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Reisestipend

30. juni 2020

Fysiofondet har første halvår 2020 tildelt i underkant av en million kroner i reisestipend til 217  søkere.

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.