Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Spesielle tildelinger

6. januar 2021

I 2020 ga Fysiofondet tilsagn om midler til tre spesielle tildelinger.

Inntil kr 89 000 til temanummer om «125 år med fysioterapi i Norge» til tidsskriftet Michael (nr. 2/21) ved Det Norske medicinske selskab. Tilgjengelig på www.michaeljournal.no.

Inntil kr 278 750 til arbeid knyttet til nettsiden www.fysioterapeuten.no. Arbeidet består av oppdatering av lenker opp mot DOAJ.org, og vurdering og systematisering av tidligere publisert forskning på www.fysioterapeuten.no.

Inntil kr 450 000 til Fysioterapeuten for å dekke tekniske produksjonskostnader til tre vitenskapelige temanummer, ett per år, i perioden 2021 – 2023.