Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse

30. juni 2020

Fysiofondet har pr 30. juni 2020 tildelt et stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse. Tildelingen ble frafalt.

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.