Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse

2. desember 2020

Fysiofondet har i 2020 tildelt kr 180 000 til til arbeid med prosjektbeskrivelse. En tildeling ble senere frafalt.

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.