Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipend til formidlingsprosjekt

30. juni 2020

Fysiofondet har pr 30. juni 2020 tildelt kr 360 000 til formidlingsprosjekter.

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.