Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipend til formidlingsprosjekt

29. juni 2021

Fysiofondet har pr. 30.6.2021 tildelt kr 180 000 til ett formidlingsprosjekt.

Oversikt over tildelinger fra 2015 til i dag kan lastes ned fra lenken til høyre.