Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipend til formidlingsprosjekt

11. desember 2019

Fysiofondet har i 2019 tildelt kr 714 500 til formidlingsprosjekter.

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.