Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipend til formidlingsprosjekt

2. desember 2020

Fysiofondet har i 2020 tildelt kr 665 000 til formidlingsprosjekter.

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.