Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipend til formidlingsprosjekt

29. juni 2021

Fysiofondet har i 2021 tildelt kr 540 000 til tre formidlingsprosjekt.

Oversikt over tildelinger fra 2016 til i dag kan lastes ned fra lenken til høyre.