Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipend til forskningsprosjekt

20. juni 2019

Fysiofondet har i 2019 tildelt 1 646 000 kroner til forskningsprosjekter.

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.