Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipend til forskningsprosjekt

29. juni 2021

Fysiofondet har i 2021 tildelt nesten 4,1 millioner kroner til fem forskningsprosjekter.

Oversikt over tildelinger fra 2016 til i dag kan lastes ned fra lenken til høyre.