Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipend til kvalitetssikringsprosjekt

29. juni 2021

Fysiofondet har i 2021 tildelt kr 840 000 til fire stipend til kvalitetssikringsprosjekt.

Oversikt over tildelinger fra 2016 til i dag kan lastes ned fra lenken til høyre.