Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipend til kvalitetssikringsprosjekt

11. desember 2019

Fysiofondet har i 2019 tildelt kr 720 000 til stipend til kvalitetssikringsprosjekt