Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Utdanningsstipend

30. juni 2020

Fysiofondet har første halvår 2020 tildelt mer rnn 1,1 millioner kroner til utdanningsstipend.

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.