Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Utdanningsstipend

11. desember 2019

Fysiofondet har i 2019 tildelt mer enn 6,4 millioner kroner til utdanningsstipend.

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.