Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Nyhetsarkiv

Rapport om Fysiofondets rammefinansiering av etterutdanningsvirksomhet

Oslo Economics har på oppdrag fra Fysiofondet vurdert forvaltningen av ordningen

les mer

Midler til arrangement som styrker kunnskapsbasert etterutdanning for fysioterapeuter 2020

les mer

Reisestipend 3. kvartal 2019

Det er tildelt reisestipend med til sammen kr 748 286 til 106 søkere.

les mer

Fysiofondet har mottatt 35 søknader til fristen 1. september 2019

Det ble søkt om til sammen i overkant av 80 millioner kroner. 

les mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11