Utdanningsstipend

Stipendet skal gi mulighet til kompetanseheving på høyere utdanningsnivå og stimulere fysioterapeuter til kvalitet i fagutøvelsen.

Hva?

  • Fysioterapispesifikke/-relevante masterstudier og høyere utdanning i Norge og utlandet
  • Utdanningen må gi minimum 15 studiepoeng*

Hvem?

  • Fysioterapeuter med norsk autorisasjon 

Når?

  • Innen 15.mars og 15.september kl. 14
  • Du skal søke så tidlig som mulig etter oppstart, og senest til første søknadsfrist etter utdanningen er avsluttet
  • Du vil ikke få stipend til studiepoeng som er ervervet lenger enn ett år bakover i tid

Hvordan?

  • Gjeldende utlysning og søknadsskjema åpnes i søknadsportalen  2 måneder før fristen
  • Siste utlysning kan lastes ned under

*Du skal søke samlet (innen nevnte frister) for enkeltemner som til sammen utgjør en videreutdanning på 15 stp. eller mer.
Hvis du vil søke stipend til enkeltstående emner under 15 stp., må du søke Reisestipend.

Last ned nyttige dokumenter

Utlysning - Utdanningsstipend
2024
Last ned
Ofte stilte spørsmål
Her finner du svarene
Les mer