Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi

(ph.d. og postdoktor)

Stipendet skal brukes til å styrke fysioterapeuters forskningskompetanse og kunnskapsutvikling i fysioterapi. Det skal stimulere til tverrprofesjonelt forskningssamarbeid, og samarbeid og kunnskapsutveksling mellom forskning, utdanning og fysioterapipraksis. 

Hva?

 • Doktorgrads-/postdoktor-/forskerprosjekt 
 • Fire årsverk til ph.d.-stipendiat eller postdoktor-/forskerstilling på postdoktorgradsnivå, inkl. ett årsverk (25% av tildelingen) til arbeidsplikt
 • Stipendet kan ev. fordeles over en periode på inntil seks år
 • Doktorgradsstipendiat: kr 884 000 pr. år til lønn og drift
 • Postdoktorstilling: kr 994 000 pr. år til lønn og drift

Hvem?

 • Søker/prosjektleder skal  søke på vegne av søknadsansvarlig institusjon som kan være
  • Universitet og høgskoler
  • Forskningsinstitutter 
  • Helseforetak/sykehus 
  • Enheter i offentlig sektor som utfører forskning
 • Prosjektleder/søker må ha doktorgrad og være ansatt ved en søknadsansvarlig institusjon (minst 20% stilling)
 • Søknadsansvarlig institusjon og prosjektleder må godkjennes av Fysiofondet før søknad kan opprettes (se Godkjenning som prosjektleder i prosjektansvarlig institusjon)

Når?

 • Innen 1. september kl. 14.

Hvordan?

 • Gjeldende utlysning og søknadsskjema åpnes i søknadsportalen to måneder før fristen
 • Siste utlysning og vurderingsskjema kan lastes ned under

Last ned nyttige dokumenter

Utlysning - Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi
(ph.d. og postdoktor) 01.09.2023
Last ned
Vurderingsskjema
Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi
Last ned
Ofte stilte spørsmål
Les mer