Etterutdanningsvirksomhet

Fondets tildelinger til etterutdanningsvirksomhet skal styrke fysioterapeuters kunnskap og kompetanse i tråd med samfunnets behov. Tildelingene skal sikre et kvalitetssikret, forutsigbart og samordnet etterutdanningstilbud som er tilgjengelig for alle fysioterapeuter i Norge.

Hva?

  • I perioden 2021-2023 er det utlyst midler til rammefinansiering av etterutdanningsvirksomhet, spesialistordning og en ekstra satsing på etterutdanning innen psykisk helse og psykiatri

Hvem?

  • Norsk Fysioterapeutforbund (NFF)
  • Norsk Manuellterapeutforening (NMF)
  • Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forening (PFF)

Hvordan?

  • Gjeldende utlysning og søknadsskjema finnes i søknadsportalen
  • Siste utlysning og vurderingsskjema kan lastes ned under

Last ned nyttige dokumenter

Utlysning - Etterutdanningsvirksomhet
2021 - 2023
Last ned
Utlysning - Etterutdanningsvirksomhet
Psykisk helse 2021
Last ned
Utlysning - Spesialistordning
2021 - 2023
Last ned
Vurderingskriterier - Etterutdanningsvirksomhet
2020
Last ned
Vurderingsskjema - Etterutdanningsvirksomhet
Psykisk helse 2021
Last ned
Vurderingskriterier - Spesialistordning
2020
Last ned