Reisestipend

Reisestipend skal stimulere til faglig ajourføring og internasjonal faglig kontakt som kommer det norske fysioterapimiljøet til gode.

Hva?

Etterutdanning påbegynt i 2023

 • Etterutdanning arrangert av fysioterapeutorganisasjonene NFF, NMF og PFF, høgskole, universitet, spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste og andre helsefaglige organisasjoner
 • Utdanninger av kortere varighet (mindre enn 30 studiepoeng)
 • Internasjonal kongress/konferanse

Etterutdanning påbegynt i 2024

 • Etterutdanning arrangert av fysioterapeutorganisasjonene NFF, NMF, PFF og andre lands fagorganisasjoner for fysioterapeuter
 • Etterutdanning arrangert av høgskole, universitet, spesialist-/kommunehelsetjeneste eller offentlig forvaltningsorgan, nasjonalt
 • Enkeltemne/studieemne som gir uttelling i det norske utdanningssystemet med under 15 studiepoeng*
 • Deltakelse på nasjonal/internasjonal kongress/konferanse som er relevant for fysioterapeuter

  *Hvis du skal studere 15 studiepoeng eller mer, skal du søke Utdanningsstipend.
  Hvis emnet er del av en master-/videreutdanning, skal du søke Utdanningsstipend for hele studiet samlet. 
  Søknadsfrist 15.9 og 15.3. kl. 14.

Hvem?

 • Fysioterapeuter med norsk autorisasjon og daglig virke i Norge

Når?

 • Innen tre måneder etter tiltaket er avsluttet

Hvordan?

NB! Viktige endringer fra 1.1.2024

 • Les mer her
 • Se utlysning som gjelder fra 1.1.2024 nedenfor

Last ned nyttige dokumenter

Design uten navn (58)
Utlysning Reisestipend 2023
Last ned
Design uten navn (58)
Utlysning Reisestipend 2024
Last ned
Ofte stilte spørsmål
Les mer