Reisestipend

Reisestipend skal stimulere til faglig ajourføring og internasjonal faglig kontakt som kommer det norske fysioterapimiljøet til gode.

Hva?

 • Etterutdanning arrangert av fysioterapeutorganisasjonene NFF, NMF, PFF og andre lands fagorganisasjoner for fysioterapeuter
 • Etterutdanning arrangert av høgskole, universitet, spesialist-/kommunehelsetjeneste eller offentlig forvaltningsorgan, nasjonalt
 • Deltakelse på nasjonal/internasjonal kongress/konferanse som er relevant for fysioterapeuter
 • Enkeltemne/studieemne som gir uttelling i det norske utdanningssystemet med under 15 studiepoeng*
  *Hvis du skal studere 15 studiepoeng eller mer, skal du søke Utdanningsstipend. Hvis emnet er del av en master-/videreutdanning, skal du søke Utdanningsstipend for hele studiet samlet. Søknadsfrist 15.9 og 15.3. kl. 14.

Hvem?

 • Fysioterapeuter med norsk autorisasjon og daglig virke i Norge

Når?

 • Innen tre måneder etter tiltaket er avsluttet

Hvordan?

 • Utlysning og søknadsskjema finner du i søknadsportalen. Du kan også laste ned utlysningen nederst på siden.

NB! Startet på etterutdanning FØR 1.januar 2024?
Hvis etterutdanningen du skal søke stipend til hadde oppstart FØR 1.januar 2024, må du kontakte oss før du søker. Da gjelder andre kriterier og du får tilgang til gammelt søknadsskjema. Se utlysningen som gjelder for 2023 nederst på siden.

For etterutdanning påbegynt i 2023 gis det reisestipend til tiltak i disse kategoriene:

 • Etterutdanning arrangert av fysioterapeutorganisasjonene NFF, NMF og PFF, høgskole, universitet, spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste og andre helsefaglige organisasjoner
 • Utdanninger av kortere varighet (mindre enn 30 studiepoeng)
 • Internasjonal kongress/konferanse

Les mer om endringene som trådte i kraft 1.januar her.

Last ned nyttige dokumenter

Design uten navn (58)
Utlysning Reisestipend 2023
Last ned
Design uten navn (58)
Utlysning Reisestipend 2024
Last ned
Ofte stilte spørsmål
Les mer