Fondsstyret

Fondsstyrets funksjonstid er tre år og består av:  

  • fire medlemmer og to varamedlemmer i rekkefølge valgt av Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) sitt landsmøte 

  • ett medlem med personlig varamedlem oppnevnt av Norsk Manuellterapeutforening (NMF)

  • ett medlem med personlig varamedlem oppnevnt av Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF)

  • ett medlem med personlig varamedlem oppnevnt av Helsedirektoratet

Styremedlemmer

Marianne Aars (leder)

Fysioterapeut

marianne.aars1@gmail.com

Vegard Pihl Moen (nestleder)

Fysioterapeut, PhD, førsteamanuensis ved Institutt for helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet. Bistilling ved Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest, Haukeland Universitetssjukehus.

vegard.pihl.moen@hvl.no

Tove Bergan

Fysioterapeut, spesialrådgiver Bergen kommune.

tove.bergan@bergen.kommune.no

Irma Brandeggen Blaker

Fysioterapeut, Hillevåg fysioterapi og trening.

iblaker@outlook.com

Erik Aarum

Fysioterapeut, manuellterapeut, Manuellterapiklinikken Brynseng.

erik.aarum@manuellterapi.net

Eirik Grøneng

Fysioterapeut, Clausen Fysioterapi/Idrettsmedisinsk Avdeling Askøy.

fysio.groneng@gmail.com

Caroline Hodt-Billington

Fysioterapeut, PhD, seniorrådgiver Helsedirektoratet.

caroline.hodt-billington@helsedir.no

Back to top

Varamedlemmer

Inger-Lise Aamot Aksetøy

Fysioterapeut, PhD, førsteamanuensis Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU, Forsker hos CERG (Cardiac Exercise Research Group), NTNU, leder ved Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin, St. Olavs hospital.

liseaksetoy@gmail.com

 

Synne Garder Pedersen

Fysioterapeut, PhD, Universitetssykehuset i Nord-Norge.

synne.garder.pedersen@unn.no

Jan Birger Løken

Advokat.

jan-birger@lokenadvokat.no

Marie Pettersen

Fysioterapeut, selvstendig næringsdrivende.

marie.hp96@hotmail.com 

 

Hilde Lurås

Fysioterapeut, PhD, (dr. polit), professor ved Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri, UiO/Akershus universitetssykehus.

hilde.luras@ahus.no

Back to top