Stipend til formidlingsprosjekt

Stipendet skal brukes til å formidle resultater og erfaringer fra fagutvikling og praksis. Målgruppen kan være andre fysioterapeuter, myndigheter, pasienter eller tverrfaglige samarbeidspartnere.

Hva?

  • Artikler basert på gjennomført prosjekt, kasusrapport eller systematisk oversikt fra praksisfeltet, prosjektarbeid eller forskning
  • Inntil tre månedsverk (ev. fordelt over inntil ett år)
  • Inntil kr 190 800 + ev. midler til veileder
  • Stipendet skal benyttes f.o.m. første halvår etter tilsagn og inntil ett år etter oppstart

Hvem?

  • Fysioterapeuter med norsk autorisasjon og daglig virke i Norge
  • Veileder må ha doktorgrad

Når?

  • Innen 1. mars og 1. september kl. 14

Hvordan?

  • Gjeldende utlysning og søknadsskjema åpnes i søknadsportalen to måneder før fristen
  • Siste utlysning og vurderingsskjema kan lastes ned under

Last ned nyttige dokumenter

Utlysning - Stipend til formidlingsprosjekt
2024
Last ned
Vurderingsskjema
Last ned
Ofte stilte spørsmål
Her finner du svarene
Les mer