Ofte stilte spørsmål

Stipend til formidlingsprosjekt

Hva kan stipendet brukes til?

Stipend til formidlingsprosjekt er lønns- og driftskostnader for tre månedsverk til å skrive artikkel basert på et gjennomført og avsluttet prosjekt der hovedresultatene foreligger.

I gjeldende utlysning gis det ikke stipend til å skrive bok, lage podcast eller annen form for formidling.

Hvem kan søke om stipend til formidlingsprosjekt?

Søker må ha norsk autorisasjon som fysioterapeut og daglig virke i Norge.

Veileder må ha doktorgrad. Hvis veileder ikke er fysioterapeut, må det redegjøres for hvordan prosjektet sikres høy fysioterapifaglig relevans. ansvarlig.

Hvem kan det det utbetales lønnsmidler til?

Du må være fysioterapeut med norsk autorisasjon og daglig virke i Norge for å søke Fysiofondet om lønnsmidler. Fysiofondet har ikke arbeidsgiveransvar og stipendet utbetales til arbeidsgiver/ selvstendig næringsdrivende.

Til toppen