Fagkomité

Fysiofondet har opprettet tre fagkomitéer for vurdering av søknader

Tre fagkomitéer gjennomfører den eksterne fagvurdering av søknader til kategoriene Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi, Stipend til forskning-, kvalitetssikring - og formidlingsprosjekt, samt søknader om midler til Etterutdanningsvirksomhet.

Rammer for Fysiofondets fagkomitéer – fastsatt av Fondsstyret 6. mars 2018

• Fagkomitéen skal vurdere forsknings- og fagutviklingsprosjekters vitenskapelige kvalitet og gjennomførbarhet.

• Fagkomitéen skal bestå av personer med forskningskompetanse med mangfold i metodiske styrker. Personer med professorkompetanse skal inngå i fagkomitéen.

• Fagkomitéen må ha bred teoretisk og klinisk fysioterapifaglig kompetanse.

• Fagkomite for Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi skal ha internasjonal representasjon.

• Det er ønskelig med tverrfaglighet i komiteen, og begge kjønn skal være representert.

• Funksjonstid er som hovedregel for tre år av gangen.

• Ingen medlemmer av fagkomitéen skal delta i vurderingen av søknader hvor de enten er søkere, ansatt ved eller sitter i kollegiale organer for institusjoner som er søkere, eller står i annet nært forhold til søker.

• På grunnlag av fastsatte rammer for fagkomitéen, har sekretariatet ansvar for å sette sammen en fagkomite.

Fagkomité for Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi (2024-2026)

 

Hege Kristin Andreassen
Sosiolog, førsteamanuensis og daglig leder for omsorgsforskning NORD, UiT Norges arktiske universitet
 
Niels Gunnar Juel

PhD., overlege og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo Universitetssykehus

Michael Skovdal Rathleff

Fysioterapeut, Professor at Department of Health Science and Technology, Aalborg University, and Center for General Practice at Aalborg University. Head of Musculoskeletal Health and Implementation

Back to top

Fagkomité for Stipend til forskning-, kvalitetssikring- og formidlingsprosjekt (2024-2026)

 

Bente Frisk

Fysioterapeut, PhD., professor, Høgskulen på Vestlandet. Bistilling Fysioterapiavdelingen Haukeland universitetssykehus

Ingebrigt Meisingset
Fysioterapeut, PhD, forsker ved NTNU, FoU-rådgiver i Trondheim kommune
 
Linda Stigen

Ergoterapeut, Phd, Førsteamanuensis/Associate Professor, Institutt for Helsevitenskap, NTNU Gjøvik

Merete Kolberg Tennfjord

Fysioterapeut, PhD, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania , fysioterapeut ved Ahus

Back to top

Fagkomité for Etterutdanningsvirksomhet (2021-2023)

 

Hege Bentzen

Fysioterapeut, førsteamanuensis, institutt for rehabiliteringsteknologi og helseteknologi ved OsloMet 

Siri Marte Hollekim-Strand

Fysioterapeut, førsteamanuensis, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU

Åse Bårdsen

Fysioterapeut, universitetslektor ved fysioterapeututdanningen, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Back to top