Stipend til forskningsprosjekt

Stipendet skal gå til prosjekter som bidrar til å styrke fysioterapeuters etter- og videreutdanning, øke kunnskap og dokumentere effekt, nytte og teoriutvikling i fysioterapi.

 

Hva?

 • Korte forskningsprosjekt som kan produsere selvstendige resultater i løpet av finansieringsperioden
 • Inntil ett årsverk som  kan fordeles over inntil tre år
 • Inntil kr 763 200 + inntil 20% av tilsagnsbeløpet til indirekte kostnader

   

Hvem?

 • Fysioterapeuter med norsk autorisasjon og daglig virke i Norge
 • Søker må ha doktorgrad
 • Stipendet kan benyttes til lønnsmidler til fysioterapeuter som prosjektdeltakere.

Når?

 • Innen 1. mars og 1. september. kl. 14

Hvordan?

 • Gjeldende utlysning og søknadsskjema åpnes i søknadsportalen to måneder før søknadsfristen
 • Siste utlysning og vurderingsskjema kan lastes ned under

Last ned nyttige dokumenter

Utlysning - Stipend til forskningsprosjekt
2024
Last ned
Vurderingsskjema
Last ned
Ofte stilte spørsmål
Her finner du svarene
Les mer