En nøkkelressurs for kontinuerlig kunnskapsutvikling i fysioterapi
og økt kompetanse hos fysioterapeuter

Aktuelt

Kalender

Svar på søknad om utdanningsstipend  

04 Mai

Utlysninger med søknadsfrist 1. og 15. september 2020 åpnes

07 Juni