En nøkkelressurs for kontinuerlig kunnskapsutvikling i fysioterapi
og økt kompetanse hos fysioterapeuter

Aktuelt

Kalender

Utlysninger med søknadsfrist 1.mars kl. 14 åpnes

  • Stipend til forskningsprosjekt (ett årsverk)
  • Stipend til formidlingsprosjekt
  • Stipend til kvalitetssikringsprosjekt
31 Desember

Utlysninger med søknadsfrist 15.mars kl. 14 åpnes

  • Utdanningsstipend
  • Stipend til veiledet praksis
31 Desember