En nøkkelressurs for kontinuerlig kunnskapsutvikling i fysioterapi
og økt kompetanse hos fysioterapeuter

Aktuelt

FYSIOPRIM

FYSIOPRIM er nå avsluttet og sluttrapport for siste prosjektperiode (2015 – 2020...

les mer

Kalender

Svar på søknad 

 • Utdanningsstipend
 • Stipend til veiledet praksis
03 Mai

Svar på søknad 

 • Stipend til forskningsprosjekt
 • Stipend til formidlingsprosjekt
 • Stipend til kvalitetssikringsprosjekt
15 Juni

Utlysninger med søknadsfrist 15.september kl. 14 åpnes

 • Utdanningsstipend
 • Stipend til veiledet praksis
30 Juni

Utlysninger med søknadsfrist 1.september kl. 14 åpnes

 • Stipend til forskning og kunnskapsutvikling
 • Stipend til forskningsprosjekt (ett årsverk)
 • Stipend til formidlingsprosjekt
 • Stipend til kvalitetssikringsprosjekt
30 Juni