En nøkkelressurs for kontinuerlig kunnskapsutvikling i fysioterapi
og økt kompetanse hos fysioterapeuter

Aktuelt

Kalender

Søknadsfrist (kl. 14.00)

  • Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi (ph.d. og postdoktor)
  • Forskningsprosjekt (ett årsverk)
  • Formidlingsprosjekt
  • Kvalitetssikringsprosjekt
01 September

Søknadsfrist (kl. 14.00)

  • Utdanningsstipend
  • Stipend til veiledet praksis
15 September