En nøkkelressurs for kontinuerlig kunnskapsutvikling i fysioterapi
og økt kompetanse hos fysioterapeuter

Aktuelt

Kalender

Svar på søknad 

 • Utdanningsstipend
 • Stipend til veiledet praksis
01 November

Svar på søknad 

 • Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi (ph.d. og postdoktor)
 • Stipend til forskningsprosjekt
 • Stipend til formidlingsprosjekt
 • Stipend til kvalitetssikringsprosjekt
01 Desember

Utlysninger med søknadsfrist 15.mars kl. 14 åpnes

 • Utdanningsstipend
 • Stipend til veiledet praksis
31 Desember

Utlysninger med søknadsfrist 1.mars kl. 14 åpnes

 • Stipend til forskningsprosjekt (ett årsverk)
 • Stipend til formidlingsprosjekt
 • Stipend til kvalitetssikringsprosjekt
31 Desember