En nøkkelressurs for kontinuerlig kunnskapsutvikling i fysioterapi
og økt kompetanse hos fysioterapeuter

Aktuelt

Kalender

Svar på søknad om utdanningsstipend  

02 November

Svar på søknader 

  • Miljø for forskning og kunnskapsutvikling
  • Forskningsprosjekt
  • Formidlingsprosjekt
  • Kvalitetssikringsprosjekt
  • Prosjektbeskrivelse
25 November

Utlysninger med søknadsfrist 1. og 15. mars 2021 åpnes

31 Desember