En nøkkelressurs for kontinuerlig kunnskapsutvikling i fysioterapi
og økt kompetanse hos fysioterapeuter

Aktuelt

Kalender

Utlysninger med søknadsfrist 1.september kl. 14 åpnes

  • Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi (ph.d. og postdoktor)
  • Stipend til forskningsprosjekt (ett årsverk)
  • Stipend til formidlingsprosjekt
  • Stipend til kvalitetssikringsprosjekt
30 Juni

Utlysninger med søknadsfrist 15.september kl. 14 åpnes

  • Utdanningsstipend
  • Stipend til veiledet praksis
30 Juni