En nøkkelressurs for kontinuerlig kunnskapsutvikling i fysioterapi
og økt kompetanse hos fysioterapeuter

Aktuelt

Kalender

Utlysninger med søknadsfrist 1. september kl. 14 åpnes

  • Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi (ph.d. og postdoktor)
  • Stipend til forskningsprosjekt (ett årsverk)
  • Stipend til formidlingsprosjekt
  • Stipend til kvalitetssikringsprosjekt
01 Juni

Utlysninger med søknadsfrist 15. septemberkl. 14 åpnes

  • Utdanningsstipend
  • Stipend til veiledet praksis
01 Juni

Svar på søknad 

  • Stipend til forskningsprosjekt
  • Stipend til formidlingsprosjekt
  • Stipend til kvalitetssikringsprosjekt
10 Juni