Stipend til veiledet praksis

Stipendet skal bidra til å sikre balanse mellom forskningskunnskap og systematisert erfaringskunnskap i fysioterapiutøvelsen. Det kan tildeles fysioterapeuter som ønsker å øke sin kompetanse i klinisk praksis.

Hva?

  • Veiledet praksis med det formål å oppnå spesialistkompetanse iht. Norsk Fysioterapeutforbunds spesialistordning eller tilsvarende kompetanse (som gir rett til å utløse takst A2k) i henhold til Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. (FOR‐2019‐05‐ 23‐890)
  • Du kan få støtte til utgifter til reise og opphold, samt honorar til veileder
  • Stipendets størrelse er inntil kr 15 000 pr. år

Hvem?

  • Fysioterapeuter med norsk autorisasjon og daglig virke i Norge
  • Søker må ha mastergrad (120 studiepoeng)

Når?

  • Innen 15. mars og 15. september kl. 14
  • Søknaden må sendes inn senest ett år etter undertegnet avtale om veiledet praksis

Hvordan?

  • Gjeldende utlysning og søknadsskjema åpnes i søknadsportalen to måneder før søknadsfristen
  • Siste utlysning kan lastes ned under

Last ned nyttige dokumenter

Utlysning - Stipend til veiledet praksis
2024
Last ned
Ofte stilte spørsmål
Her finner du svaret
Les mer