Godkjenning som prosjektleder i prosjektansvarlig institusjon

Før søknad om midler til Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi (ph.d. og postdoktor) kan opprettes må to forutsetninger være oppfylt.

Hva?

  • Prosjektansvarlig institusjon må være godkjent som søkerinstitusjon
  • Du må være godkjent som prosjektleder i en godkjent søkerinstitusjon

Hvordan?

Ofte stilte spørsmål
Her finner du svaret
Les mer