Ofte stilte spørsmål

Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi

(ph.d. og postdoktor)

Hvem kan søke?

Søknadsansvarlig institusjon og prosjektleder skal godkjennes av Fysiofondet før søknad kan opprettes. Søknader om godkjenning er bare nødvendig første gang, er en egen utlysning og søknadene behandles fortløpende.

Prosjektleder/søker må ha doktorgrad og være ansatt ved en søknadsansvarlig institusjon i minst 20 % stilling.

 

 

Hva skal rundsummen for stipendet dekke?

Rundsummen dekker lønn, sosiale kostnader, indirekte kostnader og generelle driftsmidler til stillingen. Ytterligere kostnader må ses som søkerinstitusjonens bidrag til prosjektet.

25 % av arbeidstiden skal brukes til arbeidsplikt.

Hvilket språk skal søknaden skrives på?

Søknaden skal skrives på engelsk.

Får man en tilbakemelding fra fagkomiteen på søknader?

Alle søknader fagfellevurderes av en fagkomite. Fagkomiteens vurdering er med i fondsstyrets beslutningsgrunnlag. Et utdrag av fagkomiteens vurdering settes inn svarbrevet som sendes søkerne.

Til toppen