Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Om Fysiofondet

Fagkomite

Fysiofondet har opprettet to fagkomiteer for vurdering av søknader.

les mer

Grafisk profil

Kreditering av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

les mer

Fondsstyret

Fondsstyrets funksjontid er tre år og består av  

- ett medlem med personlig varamedlem oppnevnt av Helsedirektoratet.
- fire medlemmer og to varamedlemmer i rekkefølge valgt av Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) sitt landsmøte.
- ett medlem med personlig varamedlem oppnevnt av Norsk Manuellterapeutforening
- ett medlem med personlig varamedlem oppnevnt av Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund.

les mer

Strategisk plan

Styret for Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter utarbeider strategiske planer for styreperioden.

les mer

Habilitet og tillit

les mer

Vedtekter

les mer
1 2