Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Om Fysiofondet

Vedtekter

les mer

Fondsstyret

Fondsstyrets funksjontid er tre år og består av  

- ett medlem med personlig varamedlem oppnevnt av Helsedirektoratet.
- fire medlemmer og to varamedlemmer i rekkefølge valgt av Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) sitt landsmøte.
- ett medlem med personlig varamedlem oppnevnt av Norsk Manuellterapeutforening
- ett medlem med personlig varamedlem oppnevnt av Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund.

les mer

Strategisk plan

Styret for Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter utarbeider strategiske planer for styreperioden.

les mer

Habilitet og tillit

les mer

Fagkomite

Fysiofondet har opprettet to fagkomiteer for vurdering av søknader.

les mer

Grafisk profil

Kreditering av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

les mer
1 2