En nøkkelressurs for kontinuerlig kunnskapsutvikling i fysioterapi
og økt kompetanse hos fysioterapeuter

Aktuelt

Kalender

Søknadsfrist:

Forskningsprosjekt

Formidlingsprosjekt

Kvalitetssikringsprosjekt

Prosjektbeskrivelse

01 Mars

Søknadsfrist: Utdanningsstipend

15 Mars