En nøkkelressurs for kontinuerlig kunnskapsutvikling i fysioterapi
og økt kompetanse hos fysioterapeuter

Aktuelt

Kalender

Søknadsfrist:

Mijø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi

Forskningsprosjekt

Formidlingsprosjekt

Kvalitetssikringsprosjekt

Prosjektbeskrivelse

01 September