En nøkkelressurs for kontinuerlig kunnskapsutvikling i fysioterapi
og økt kompetanse hos fysioterapeuter

Aktuelt

Kalender

Svar på søknad om utdanningsstipend  

30 April

Svar på søknader 

Forskningsprosjekt
Formidlingsprosjekt
Kvalitetssikringsprosjekt
Prosjektbeskrivelse

15 Juni