En nøkkelressurs for kontinuerlig kunnskapsutvikling i fysioterapi
og økt kompetanse hos fysioterapeuter

Aktuelt

Kalender

Svar på søknader 

Miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi
Forskningsprosjekt
Formidlingsprosjekt
Kvalitetssikringsprosjekt
Prosjektbeskrivelse

01 Desember

Søknadsfrist:

Forskningsprosjekt

Formidlingsprosjekt

Kvalitetssikringsprosjekt

Prosjektbeskrivelse

01 Mars

Søknadsfrist: Utdanningsstipend

15 Mars