En nøkkelressurs for kontinuerlig kunnskapsutvikling i fysioterapi
og økt kompetanse hos fysioterapeuter

Aktuelt

Kalender

Svar på søknader 

Forskningsprosjekt
Formidlingsprosjekt
Kvalitetssikringsprosjekt
Prosjektbeskrivelse

12 Juni

Utlysninger med søknadsfrist 1. og 15. september 2019 åpnes

20 Juni