En nøkkelressurs for kontinuerlig kunnskapsutvikling i fysioterapi
og økt kompetanse hos fysioterapeuter

Aktuelt

Kalender

Svar på søknader 

Forskningsprosjekt
Formidlingsprosjekt
Kvalitetssikringsprosjekt
Prosjektbeskrivelse

15 Juni

Søknadsfrist:
Miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi

Forskningsprosjekt

Formidlingsprosjekt

Kvalitetssikringsprosjekt

Prosjektbeskrivelse

01 September

Søknadsfrist: Utdanningsstipend

15 September