En nøkkelressurs for kontinuerlig kunnskapsutvikling i fysioterapi
og økt kompetanse hos fysioterapeuter

Aktuelt

Kalender

Svar på søknad om utdanningsstipend  

30 April

Svar på søknader 

Forskningsprosjekt
Formidlingsprosjekt
Kvalitetssikringsprosjekt
Prosjektbeskrivelse

15 Juni

Utlysninger med søknadsfrist 1. og 15. september 2018 åpnes

20 Juni