En nøkkelressurs for kontinuerlig kunnskapsutvikling i fysioterapi
og økt kompetanse hos fysioterapeuter

Aktuelt

Kalender

Svar på søknad 

  • Utdanningsstipend
  • Stipend til veiledet praksis
31 Oktober

Svar på søknad 

  • Stipend til forskningsprosjekt
  • Stipend til formidlingsprosjekt
  • Stipend til kvalitetssikringsprosjekt
01 Desember