En nøkkelressurs for kontinuerlig kunnskapsutvikling i fysioterapi
og økt kompetanse hos fysioterapeuter

Aktuelt

Kalender

Søknadsfrist (kl 14.00):

  • Forskningsprosjekt
  • Formidlingsprosjekt
  • Kvalitetssikringsprosjekt
01 Mars

Søknadsfrist (kl. 14.00)

  • Utdanningsstipend
  • Veiledet praksis
15 Mars