Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Tildelinger

Reisestipend

Fysiofondet har i 2020 tildelt i overkant av en million kroner i reisestipend til 232 søkere.

les mer

Utdanningsstipend og veiledet praksis

Fysiofondet har i 2020 tildelt mer enn 4 millioner kroner til utdanningsstipend og veiledet praksis.

les mer

Etterutdanningsvirksomhet

Fysiofondet har i 2020 gitt ny rammetildeling for perioden 2021-2023 til NFF, NMF og PFF på i alt 35,8 millioner kroner. Rammetildelingen regnskapsføres med et årlig beløp.

I tillegg er det tildelt kr 455 000 til NFF til prosjektlederstilling og drift til planlegging av nasjonal fysioterapikongress i 2022.

les mer

Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse

Fysiofondet har i 2020 tildelt kr 180 000 til til arbeid med prosjektbeskrivelse. En tildeling ble senere frafalt.

les mer

Stipend til formidlingsprosjekt

Fysiofondet har i 2020 tildelt kr 665 000 til formidlingsprosjekter.

les mer
1 2