Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Tildelinger

Reisestipend

Fysiofondet har pr. 30.juni 2021 tildelt i overkant av 50 000 kroner i reisestipend til 13 søkere.

les mer

Utdanningsstipend og veiledet praksis

Fysiofondet har pr. 30.6.2021 tildelt mer enn 2 millioner kroner i utdanningsstipend og stipend til veiledet praksis til 65 søkere.

les mer

Etterutdanningsvirksomhet

Fysiofondet har i 2020 gitt ny rammetildeling for perioden 2021-2023 til NFF, NMF og PFF på i alt 35,8 millioner kroner. Rammetildelingen regnskapsføres med et årlig beløp.

I tillegg er det tildelt kr 455 000 til NFF til prosjektlederstilling og drift til planlegging av nasjonal fysioterapikongress i 2022.

les mer

Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse

Fysiofondet har i 2020 tildelt kr 180 000 til til arbeid med prosjektbeskrivelse. En tildeling ble senere frafalt.

les mer

Stipend til formidlingsprosjekt

Fysiofondet har pr. 30.6.2021 tildelt kr 180 000 til ett formidlingsprosjekt.

les mer
1 2