Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Tildelinger

Reisestipend

Fysiofondet har første halvår 2020 tildelt i underkant av en million kroner i reisestipend til 217  søkere.

les mer

Utdanningsstipend

Fysiofondet har første halvår 2020 tildelt mer rnn 1,1 millioner kroner til utdanningsstipend.

les mer

Etterutdanningsvirksomhet

I tillegg til den årlige andel av rammefinansieringen har Fysiofondet  pr 30. juni 2020 tildelt kr 455 000 til NFF til prosjektlederstilling og drift til planlegging av nasjonal fysioterapikongress i 2022.
les mer

Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse

Fysiofondet har pr 30. juni 2020 tildelt et stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse. Tildelingen ble frafalt.

les mer

Stipend til formidlingsprosjekt

Fysiofondet har pr 30. juni 2020 tildelt kr 360 000 til formidlingsprosjekter.

les mer
1 2