Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Tildelinger

Reisestipend

Fysiofondet har i 2019 tildelt over 3,8 millioner kroner i reisestipend til 646 søkere.

les mer

Utdanningsstipend

Fysiofondet har i 2019 tildelt mer enn 6,4 millioner kroner til utdanningsstipend.

les mer

Etterutdanningsvirksomhet

I tillegg til den årlige andel av rammefinansieringen tildelte Fysiofondet i 2019 inntil kr 200 00 til fagorganisasjonenes etterutdanningsvirksomhet.

les mer

Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse

Fysiofondet har i 2019 tildelt kr 240 000 til arbeid med prosjektbeskrivelse. 

les mer

Stipend til formidlingsprosjekt

Fysiofondet har i 2019 tildelt kr 714 500 til formidlingsprosjekter.

les mer
1 2