Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Tildelinger

Reisestipend

Fysiofondet har i 2021 tildelt i overkant av 609.000 kroner i reisestipend til 129 søkere.

les mer

Utdanningsstipend og veiledet praksis

Fysiofondet har i 2021 tildelt mer enn 5 millioner kroner i utdanningsstipend og stipend til veiledet praksis til 182 søkere.

les mer

Etterutdanningsvirksomhet

Fysiofondet har i 2021 tildelt kr 4 000 000 til Etterutdanningsvirksomhet innen psykisk helse til NFF. I tillegg til tilsagnet i 2021 løper også rammetildelingene for perioden 2021-2023 til NFF, NMF og PFF på i alt 35,8 millioner kroner. Rammetildelingen regnskapsføres med et årlig beløp.
Tildelingen på kr 1 366 500 til NFF til prosjektlederstilling og drift til planlegging av nasjonal fysioterapikongress i 2022 er også fortsatt aktivt.

les mer

Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse

Fysiofondet har i 2020 tildelt kr 180 000 til til arbeid med prosjektbeskrivelse. En tildeling ble senere frafalt.

les mer

Stipend til formidlingsprosjekt

Fysiofondet har i 2021 tildelt kr 540 000 til tre formidlingsprosjekt.

les mer
1 2