Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Utdanningsstipend og veiledet praksis

2. desember 2020

Fysiofondet har i 2020 tildelt mer enn 4 millioner kroner til utdanningsstipend og veiledet praksis.

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.