Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Utdanningsstipend og veiledet praksis

29. juni 2021

Fysiofondet har pr. 30.6.2021 tildelt mer enn 2 millioner kroner i utdanningsstipend og stipend til veiledet praksis til 65 søkere.

Oversikt over tildelinger fra 2015 fram til i dag kan lastes ned fra lenken til høyre.