Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Utdanningsstipend og veiledet praksis

29. juni 2021

Fysiofondet har i 2021 tildelt mer enn 5 millioner kroner i utdanningsstipend og stipend til veiledet praksis til 182 søkere.

Oversikt over tildelinger fra 2016 fram til i dag kan lastes ned fra lenken til høyre.