Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Tildelinger

Stipend til kvalitetssikringsprosjekt

Fysiofondet har i 2020 tildelt kr 720 000 til tre stipend til kvalitetssikringsprosjekt

les mer

Stipend til forskningsprosjekt

Fysiofondet har i 2020 tildelt 1,7 millioner kroner til forskningsprosjekter.

les mer

Miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi

I 2020 har Fysiofondet tildelt mer enn 12,5 millioner kroner til Miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi.

les mer

FYSIOPRIM

FYSIOPRIM er nå avsluttet og sluttrapport for siste prosjektperiode (2015 – 2020) er levert.

les mer

Spesielle tildelinger

I 2020 ga Fysiofondet tilsagn om midler til tre spesielle tildelinger.

les mer

Oversikt over fysioterapeuter med doktorgrad

Doktorgradsoversikten er oppdatert pr. 1.12.2020

les mer
1 2