Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Tildelinger

Stipend til kvalitetssikringsprosjekt

Fysiofondet har pr 30. juni 2020 tildelt kr 240 000 til stipend til kvalitetssikringsprosjekt

les mer

Stipend til forskningsprosjekt

Fysiofondet har i pr 30. juni 2020 tildelt  864 000 kroner til forskningsprosjekter.

les mer

Miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi

I 2019 har Fysiofondet tildelt mer enn 14 millioner kroner til Miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi.

les mer

FYSIOPRIM

FYSIOPRIM videreføres i fem nye år.

les mer

Oversikt over fysioterapeuter med doktorgrad

Doktorgradsoversikten er oppdatert pr. juni 2020

les mer
1 2