Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Tildelinger

Stipend til forskningsprosjekt

Fysiofondet har pr. 30.juni 2021 tildelt nesten 1,7 millioner kroner til to forskningsprosjekter.

les mer

Stipend til kvalitetssikringsprosjekt

Fysiofondet har pr. 30.juni 2021 tildelt kr 360 000 til to stipend til kvalitetssikringsprosjekt.

les mer

Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi (ph.d. og postdoktor)

I 2020 har Fysiofondet tildelt mer enn 12,5 millioner kroner til Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi.

les mer

FYSIOPRIM

FYSIOPRIM er nå avsluttet og sluttrapport for siste prosjektperiode (2015 – 2020) er levert.

les mer

Spesielle tildelinger

1. halvår 2021 har Fysiofondet gitt tilsagn én spesiell tildeling.

les mer

Oversikt over fysioterapeuter med doktorgrad

218 fysioterapeuter med doktorgrad i Norge!

les mer
1 2