Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Tildelinger

Stipend til kvalitetssikringsprosjekt

Fysiofondet har i 2021 tildelt kr 840 000 til fire stipend til kvalitetssikringsprosjekt.

les mer

Stipend til forskningsprosjekt

Fysiofondet har i 2021 tildelt nesten 4,1 millioner kroner til fem forskningsprosjekter.

les mer

Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi (ph.d. og postdoktor)

I 2021 har Fysiofondet tildelt mer enn 12 millioner kroner til Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi.

les mer

FYSIOPRIM

FYSIOPRIM er nå avsluttet og sluttrapport for siste prosjektperiode (2015 – 2020) er levert.

les mer

Spesielle tildelinger

1. halvår 2021 har Fysiofondet gitt tilsagn én spesiell tildeling.

les mer

Oversikt over fysioterapeuter med doktorgrad

218 fysioterapeuter med doktorgrad i Norge!

les mer
1 2