Ofte stilte spørsmål

Stipend til kvalitetssikringsprosjekt

Hva kan stipendet brukes til?

Stipendet kan brukes til drift og lønn til et kvalitetssikringsprosjekt på inntil fire månedsverk.

Eksempler på systematisk kvalitetssikring:

  • systematisk evaluering av fysioterapipraksis og -tjeneste 
  • kartlegging og vurdering av brukermedvirkning/ pasienterfaringer med fysioterapitiltak
  • å utarbeide og/eller oppdatere kunnskapsbaserte fagprosedyrer og faglige retningslinjer
  • utprøving/implementering av kunnskapsbaserte fagprosedyrer og retningslinjer
Hvem kan søke om stipend til kvalitetssikringsprosjekt?

Søker må ha norsk autorisasjon som fysioterapeut og daglig virke i Norge.
Veileder må være fysioterapeut med minimum mastergrad.

Hvem kan det utbetales lønnsmidler til?

Du må være fysioterapeut med norsk autorisasjon og daglig virke i Norge for å søke Fysiofondet om lønnsmidler.

Fysiofondet her ikke arbeidsgiveransvar og lønnsmidlene utbetales til arbeidsgiver/ selvstendig næringsdrivende og erstatte annen inntekt.

Hvordan behandles søknaden?

Alle søknader vurderes med fastsatte kriterier av en ekstern fagkomite. Utlysningen, søknaden, fagkomiteens vurderinger og den økonomiske rammen, er Fondsstyrets beslutningsgrunnlag.

Fondsstyret vedtar om søknaden får tilsagn eller avslag

Til toppen