Ofte stilte spørsmål

Generelt

Hvor finner jeg utlysningene det kan søkes på?

Åpne utlysninger finnes under Utlysninger i søknadsportalen.
Hvis utlysningen ikke er åpen finnes forrige utlysningstekst alltid under hver enkelt stipendkategori.
 
Les alltid utlysningsteksten grundig før du søker.
Ta kontakt med sekretariatet ved spørsmål.

Hvem kan søke?

Alle fysioterapeuter med norsk autorisasjon kan søke Fysiofondet. Det kan være særskilte krav til søkers kompetanse innen hver søknadskategori. Likeledes kan enkelte stipendkategorier kun søkes av institusjoner.  Krav til søker vil fremgå tydelig av kriteriene for utlysningen.

Må jeg være medlem av enten NFF, NMF eller PFF for å søke Fysiofondet?

Nei, alle fysioterapeuter med norsk autorisasjon kan søke Fysiofondet. Det stilles ikke krav til medlemskap i en fagorganisasjon.

Er man sikret å få støtte om man søker?

Søknader behandles ut fra gjeldende utlysningskriterier, krav i søknadsskjemaet og økonomiske rammer. Det gis ikke noe forhåndsløfte eller garanti om stipend.

Når får jeg svar på søknaden min?

De enkelte utlysningene har ulik behandlingstid.
Søknader om Reisestipend: ca 2-4 uker. 
Søknader om Utdanningsstipend og Stipend til veiledet praksis: ca 2 måneder.
For øvrige stipendkategorier må det forventes ca. 3 måneders behandlingstid.

Når er det søknadsfrist?

Søknadsfrist fremgår av utlysningen for hver enkelte stipendkategori.

Gå til utlysninger i søknadsportalen for å se fristen på åpne utlysninger.

Det er ikke mulig å sende inn søknad når søknadsfristen er ute.

Reisestipend skal søkes senest 3 måneder etter tiltaket er avsluttet.
Utdanningsstipend: 15. mars kl. 14:00 og 15. september kl. 14:00
Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi: 1. september kl. 14:00
Stipend til forskningsprosjekt, kvalitetssikringsprosjekt og formidlingsprosjekt: 1. mars kl. 14:00 og 1. september kl. 14:00

Når åpnes nye utlysninger?

Reisestipend kan søkes året rundt.
Øvrige stipendkategorier åpnes 1.januar (søknadsfrist 1. og 15. mars) og 15. juni (søknadsfrist 1. og 15. september).

Hvis utlysningen ikke er åpen finnes forrige utlysningstekst under hver enkelt stipendkategori

Hva kan jeg søke om midler til?

Reise, utdanning, formidling, kvalitetssikring og forskning – herunder ph.d.og postdoktor. 
Den enkelte utlysning beskriver hva  det kan søkes om midler til. Nærmere informasjon ligger under den enkelte stipendkategori.

Kan jeg få utsettelse på levering av sluttrapport?

Utsettelse av sluttrapportering og andre endringer skal meldes og godkjennes av Fysiofondet så snart som mulig.

Er stipendet skattepliktig?

Stipend som utbetales som lønnsmidler er skattepliktige. De øvrige er ikke skattepliktige.

Hvordan søker man Ph.d.-stipend?

Ph.d.-stipend kan søkes i kategorien Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi.

Hvorfor står det i svar på søknaden at et eller flere styremedlemmer er inhabil?

Fondsstyret vurderer sin habilitet i alle søknadsbehandlinger. Et styremedlem som er inhabil i en søknad, er inhabil for alle søknader i kategorien fordi det oppstår en konkurransesituasjon. Når et styremedlem er inhabil, trer varamedlem inn slik at styret er beslutningsdyktig.
Et inhabilt styremedlem får bare tilgang til søkeroversikten og deltar ikke i behandling av søknaden.

Til toppen