Ofte stilte spørsmål

Godkjenning som prosjektleder i prosjektansvarlig institusjon

Hva kan det søkes om?

For å kunne opprette og sende inn søknad om midler til Forskning og
kunnskapsutvikling i fysioterapi (phd/postdoktor) må to forutsetninger være oppfylt og godkjent av Fysiofondet: søkerinstitusjonen og prosjektleder i søkerinstitusjonen.

Når må jeg søke?

Søknad må sendes inn før søknad opprettes i utlysningskategorien Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi.

Utlysningen er åpen året rundt og søknader behandles fortløpende.

Søknadsinstitusjoner og prosjektledere som er godkjent tidligere, behøver ikke sende inn ny sønad.

Hvilke krav stilles til prosjektansvarlig institusjon?

Institusjoner som kan godkjennes som søkerinstitusjoner er:
o Universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler akkreditert på institusjonsnivå av NOKUT

o Forskningsinstitutter underlagt Retningslinjer for statlig basisfinansiering av Forskningsinstitutter (jf Forskningsrådet)

o Helseforetak/sykehus med lovpålagte oppgaver innen forsknings- og utviklingsoppgaver

o Forskningsinstitusjoner i samarbeid med kommunehelsetjenesten.Hvilke krav stilles til prosjektleder/søker?

For å bli godkjent som prosjektleder må du ha doktorgrad og daglig virke i Norge.

Prosjektleder vil være ansvarlig for innsending av søknad, faglig gjennomføring og
rapportering.

Det er ikke krav til at prosjektleder er fysioterapeut.

Til toppen